آموزش موبایل

چگونه با دوربین موبایل ترجمه کنیم؟

/post-86

برای سهولت در امر ترجمه، یک سری برنامه ها برای ترجمه از روی تصاویر تعبیه شده است. شما با تلفن همراه خود از آنها عکس میگیرید و در این اپلیکیشن ها  ترجمه می کنید.