اسپیس ایکس

بتای عمومی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک با هزینه ماهانه ۹۹ دلار آغازبه‌کار کرد

/post-77

اسپیس ایکس رسما دعو‌ت‌نامه‌ی نسخه‌ی بتای عمومی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ارسال کرد. حق اشتراک ماهانه‌ی بتای استارلینک ۹۹ دلار است.