امنیت شرکت

کارمند سابق مایکروسافت به ۹ سال زندان محکوم شد

/post-94

کارمند سابق بخش نرم‌افزار مایکروسافت از حساب کارمندان دیگر برای سرقت مواردی مانند کارت‌ هدیه دیجیتال استفاده می‌کرد.