طرح کوشا

فعال شدن طرح مراقبت از دانش‌آموزان در فضای مجازی

/post-39

وزیر ارتباطات با بیان اینکه جزئیات بسته حمایتی دانشجویان نهایی شده است، گفت: طرح کوشا نیز برای مراقبت از دانش‌آموزان در فضای مجازی فعال شد.