فیشینگ

قبل از اینکه گرفتار فیشینگ شویم، چه کار کنیم؟

/post-16

برای جلوگیری از حملات فیشینگ، قبل از کلیک روی سایت، درخصوص صحت وجود آدرس سایت اطمینان حاصل کنید و مراقب شیوه نگارش نام سایت مورد نظر باشید