مستند نشنال جئوگرافی

مستند نشنال جئوگرافی (ساخت ماشین بوگاتی)

/post-87

National Geographic نام یک شبکه بسیار معروف است که مستند های فوق العاده زیبایی را میسازد و پخش میکند.