مونتاژ اپل

اقدام جدی اپل برای مقابله با نقض قوانین کارگری در شرکت‌های مونتاژ کالا

/post-93

اپل یکی از تولیدکنندگان مورد اعتماد خود به ‌نام پگاترون را به دلیل نقض قوانین کارگری به حالت تعلیق درآورد.